واتساپ
social media

راهنمای سایز دستبند

تعیین سایز استاندارد دستبند از روی دست

برای انجام این کار به دو روش می‌توانیم عمل کنیم:

  • در روش اول یک متر قابل انعطاف را گرفته و دور مچ دست خود می‌پیچیم. این عمل را دقیقا در قسمتی از مچ که دستبندمان قرار می‌گیرد انجام می‌دهیم.
  • در شیوه دوم یک کاغذ را در همان قسمت مچ دست قرار داده تا به طور کامل دور مچ شما را بگیرد. نقطه‌ای که دو سر کاغذ روی هم قرار می‌گیرند را علامت زده و با کمک متر یا خط‌کش اندازه می‌گیریم.
تعیین سایز دستبند

 

  • حال اندازه مچ دست خود را به صورت دقیق می‌دانیم. برای تعیین سایز استاندارد دستبند خود، با توجه به علاقه‌مندی یکی از سه عمل زیر را انجام دهید.

سایز جذب دستبند: نیم سانتی‌متر یا یک سانتی‌متر به عدد به دست آمده اضافه می‌کنیم

سایز راحت دستبند: حداقل ۲ و حداکثر ۲٫۵ سانتی‌متر به عدد به دست آمده اضافه می‌کنیم

سایز آزاد دستبند: ۳ سانتی‌متر به عدد به دست آمده اضافه می‌کنیم